RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Niniejsze punkty określają sposób, w którym CC Bogholderi zbiera, przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe. 

Klauzula ważna jest od momentu podpisania do pisemnego wypowiedzenia z któregokolwiek powodu zawartego w niniejszej klauzurze.

 

1. Gromadzimy Twoje dane osobowe, kiedy:

 1. Sam przekazujesz nam Twoje dane, na przykład podczas podpisywania umowy o współpracę, przekazujesz je telefonicznie, za pomocą serwisów internetowych (email, formularz kontaktowy itd.)
 2. Twoje dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, na przykład od urzędu skarbowego, urzędu gminy w której mieszkasz, instytucji takich jak: FerieKonto, ATP, związki zawodowe i inne instytucje, organizacje i osoby trzecie, które za Twoim pełnomocnictwem przetwarzają Twoje dane. 
 3. Dane osobowe które są ogólnie dostępne w indexach wyszukiwarek, albo na publicznych stronach jak: krak.dk proff.dk itp. 
 4. Dane osobowe które nie są ogólnie dostępne, ale które zostaną udostępnione poprzez zapytanie, jak na przykład zdolność kredytowa uzyskiwana przez Experian (RKI).
 5. Dane dostępne w dokumentacji, którą nam dajesz do pracy nad firmą lub nad sprawami prywatnymi.

2. Wykorzystywanie danych osobowych do następujących celów:

 1. Do realizacji zawartej umowy o honorarium, między innymi: księgowania, zgłaszania podatków i wyników działań firmy. 
 2. Przesyłanie listów, emaili i pism związanych z wykonywaniem prac nad firmą, mogą to być, ale nie ograniczają się wyłącznie do umowy o księgowość.
 3. Tworzenie ofert, kontraktów o zatrudnienie, współpracy na rzecz firmy lub osoby. 
 4. Realizacji działań wymaganych do wykonania punktów obejmujących umowę o współpracę, nie ograniczając się do niej. 
 5. Na rzecz firmy lub osoby, do logowania się do serwisów internetowych związanych z ale nie ograniczonych do prowadzenia działalności i na rzecz tych serwisów zgłaszanie i wypełnianie formularzy, które wymagają danych osobowych. 
 6. Do celów obsługi klienta, kontaktowania się w sprawach administracyjnych. 
 7. Dane są przekazywane do osób trzecich tylko i wyłącznie w zakresie prawnym prowadzenia księgowości. Osoby trzecie w tym przypadku są to instytucje administracji publicznej, które za zapytaniem mają prawo dojścia do danych osobowych. Jak na przykład urząd skarbowy.

3. Zakres danych osobowych, do każdego celu gromadzimy różne dane potrzebne do właściwego wykonywania naszej pracy.

 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy lub działalności. 
 2. Kod identyfikacyjny u nas i u osób trzecich, np. dostawców. 
 3. Adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość, adres mail, numer telefonu itd.) dane nie są ograniczone do jednych, jeżeli posiadasz dane kontaktowe w innych państwach. 
 4. Inne oficjalne dane rejestracyjne jak na przykład: numer rejestracji działalności i VAT (CVR), numer osobowy CPR wraz z PESEL, numer dokumentu tożsamości i inne tego typu dane. Dane nie ograniczają się do wyżej wymienionych danych, ale dają wykres tych, które będą gromadzone. 
 5. Dane bankowe w zakresie numeru konta, adres i nazwa banku wraz z numerami IBAN, SWIFT/BIC
 6. Dane zatrudnionych ludzi wraz z ich stanowiskami i innymi danymi, które są dostępne podczas wykonywania prac wynikających z umowy. 
 7. Dokumenty które są nam dostarczone przez Ciebie, są klasyfikowane jako ogólne dane firmy/osoby i jej działalności, Ty ponosisz pełną odpowiedzialność prawną za ich zawartość i poprawność.
 8. Dane związane z Twoją działalnością, takie jak adresy i daty pracy pracowników, dane związane z transportem w firmie wraz z wykresem dni wolnych i czasu pracy, stawki pracowników.
 9. Faktury, wykazy z banku i inne dokumenty związane z aktywnością ekonomiczną osoby lub firmy. 
 10. Kopie dowodu tożsamości, jest to wymóg prawny do przechowywania i w każdej chwili udowodnienia tożsamości klientów i reprezentantów firm, za których wykonujemy prace. 
 11. W przypadku, kiedy firma bądź osoba nie posługuje się samodzielnie portalami państwowymi do rejestracji, zgłaszania lub korespondencji, zleca nam wykonywanie tych czynności i przekazuje nam niezbędne do tych prac dane. 
  1. W przypadkach, w których osoba/firma przekazuje nam pełnomocnictwo do rejestrowania i robienia operacji przez rządowy portal NEMID, jesteśmy w posiadaniu kluczy dostępu wraz z hasłami. Są one dawane nam tylko w przypadku, gdy jest na miejscu pełnomocnictwo do ich wykorzystania. 
  2. Kody dostępu do systemów urzędu podatkowego, systemu wypłat, programu do księgowości i innych serwisów, do których hasła są niezbędne 
 12. Wymieniona lista określa ogólny zasięg danych które możemy gromadzić, ale zarazem się do nich nie ogranicza. 

4. Podstawa prawna do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych

 1. Jesteśmy zobowiązywani przez prawo do gromadzenia wszelkich danych związanych z prowadzeniem naszego przedsiębiorstwa. 
 2. W związku z decyzją Unii Europejskiej o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych GDPR z 25 maja 2018 roku. 

5. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane są innymi organom tylko i wyłącznie za pisemną zgodą osoby, której sprawa dotyczy.
  1. W przypadku, gdy urząd posiadający nakaz bądź pełnomocnictwo, zgłasza się do nas o przekazanie danych danego klienta, jesteśmy zobowiązani je przekazać, bez uprzedniego powiadomienia klienta.
  2. W przypadku, gdy klienta aktywność ekonomiczna wykracza poza legalny zakres, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego do poszczególnych organów pod prawem „Hvidvaskningsloven” 
 2. Dane są przechowywane w systemach typu cloud, który jest zabezpieczony zgodnie z klauzulami wyznaczonymi przez komisję europejską. 

6. Okres przechowywania i dostęp do danych

 1. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres jaki jest niezbędny do realizacji pracy nad księgowością lub realizacji innego celu ich przetwarzania. 
 2. Pracownicy CC Bogholderi mają prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z wykonywaną przez nich pracą. Oznacza to więc, iż cała firma CC Bogholderi działa jako jednostka przechowywująca i przetwarzająca Twoje dane osobowe w ramach prawnych i w celu świadczenia usług.

7. Obowiązek przekazania danych osobowych

 1. Dane podawane są dobrowolnie. Jednak, są one wymagane do zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy wraz z wykonywaniem prac w zakresie umowy.

8. Przysługujące prawa

 1. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia Twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 2. Masz prawo sprzeciwić się całkowitemu lub częściowemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli jest to oparte na uzasadnionych podstawach prawnych. Sprzeciw taki może ograniczyć zakres prac jakie będziemy w stanie wykonywać i w takich przypadkach, może dojść do wygaszenia umowy o współpracy wyznaczonych w punkcie 2. Umowy. 
 3. Informujemy, że zarazem przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi co do danych, które przetwarzamy.

9. Kontakt dotyczący gromadzenia danych.

 1. CC Bogholderi 

  Adresse: Marguerite Vibys Pl. 3

  2000 Frederiksberg 

  Telefon: +45 4449 0020

  Email: kontakt@ccbogholderi.dk